Avízo Bazar

Luštěte s AVÍZO BAZARem a zapojte se do tomboly, která proběhne 17.5.2015 na Výstavišti Černá louka, kde můžete vyhrát jednu z těchto krásných cen.

Jazykový kurz pro děti v hodnotě 2790 Kč od partnera, kterého naleznete v naší tajence.

Cvičení s dětmi na Skalce, rodinné vstupné do Světa techniky, kytice z ovoce, celodenní vstupy do JUMPARKU, rodinné vstupné do Muzea hraček Ostrava, prodejní místa a permanentky na AVÍZO BAZAR, vstupy do ADVENTURE GOLF Bohumín, vstupy do dětského centra Fun Golf, DVD od Hitrádia ORION, Ekolína, poukaz na nákup zboží v Second handu U Vltavy, křížovky od vydavatelství Turpress, zboží od www.e-natali.cz, dárkové předměty od Racio výživy, AVÍZA, Krevního centra, ALLIANZ, Wüstenrot, České pošty.

soutez

Nápovědy hledejte na těchto stránkách:

  1. Jak se jmenuje park, který byl v dubnu otevřen na Vaňkově kopci? www.vankuvkopec.cz
  2. Jak se jmenuje tramvajová zastávka č. 5 Poruba, kde musíte vystoupit, když půjdete na Skalku? www.skalkaostrava.com/…lub/plavani/
  3. Který zpěvák boduje v hitparádě na Hitrádiu ORION s hitem Take Me To Church? www.hitradioorion.cz/…ek/hitparada
  4. Z čeho vám na těchto stránkách vyrobí slavnostní kytici? www.jablenka.cz
  5. Co je Ekolína? www.ekolina.cz
  6. Ve kterém obchodním centru se nachází Muzeum hraček Ostrava? www.muzeumhracekostrava.cz
  7. Jaký svět naleznete pod tímto svet prirody obrázkem? www.stcostrava.cz

Pravidla „Křížovka o ceny od parnterů AVÍZO BAZARu“ a „Tomboly“ (dále jen „pravidla”)

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Pavel Křimský, Krmelínská 1134, Brušperk, IČ: 66694001 a Michal Pospíšil, Záhumení 815, Vřesina, IČ: 64995895 (dále jen „organizátor”).

2. Termín a místo konání soutěže a tomboly

Křížovku o ceny od parnterů AVÍZO BAZARu můžete zasílat v termínu od 29.4.2015 do 16.5.2015 na www.avizobazar.cz a na AVÍZO BAZARu dne 17.5.2015 na Černé louce.

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „účastník”).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a všech ostatních na soutěži spolupracujících subjektů, jakož i osoby jim blízké dle § 116 občanského zákoníku.

4. Podmínky vstupu do soutěže a principy soutěže

Účastník se do soutěže může zapojit zasláním svého tipu do 16.5.2015 na mirka.k@avizobazar.cz, do předmětu napsat křížovka o ceny, přes kalendář akcí nebo osobně na AVÍZO BAZARU dne 17.5.2015 na Černé louce.

5. Výherci a ceny

Z přesných tipů vylosujeme na AVÍZO BAZARu 17.5. výherce všech cen.

Do tomboly budou zařazeny všechny vyluštěné tajenky vyplněné v den konání AVÍZO BAZARu na Černé louce a také všechny vyluštěné tajenky na našem webu.

Tombola bude losována v průběhu AVÍZO BAZARu 17.5.2015.

Ceny do tomboly věnují partneři AVÍZO BAZARu.

Jazykový kurz pro děti v hodnotě 2790 Kč od partnera, kterého naleznete v naší tajence.

Cvičení s dětmi na Skalce, rodinné vstupné do Světa techniky, kytice z ovoce, celodenní vstupy do JUMPARKU, rodinné vstupné do Muzea hraček Ostrava, prodejní místa a permanentky na AVÍZO BAZAR, vstupy do ADVENTURE GOLF Bohumín, vstupy do dětského centra Fun Golf, DVD od Hitrádia ORION, Ekolína, poukaz na nákup zboží v Second handu U Vltavy, křížovky od vydavatelství Turpress, zboží od www.e-natali.cz, dárkové předměty od Racio výživy, AVÍZA, Krevního centra, ALLIANZ, Wüstenrot, České pošty.

Výhry budou předány na AVÍZO BAZARu dne 17.5.2015 nebo na plánovaných AVÍZO mini BAZARech v Ostravě a Frýdku-Místku nejpozději do 6.6.2015. Výhry nebudou zasílány poštou.

V případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, výhra se nepředá. Specificky pak nebudou ceny předány například těm účastníkům, kteří vytvoří na svou osobu více než jednu registraci do soutěže.

Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti či jiné náhrady.

6. Oznámení o výhře a doručení výhry

Oznámení o výhře bude výhercům zasláno nejpozději do 10 pracovních dnů od termínu ukončení soutěže. Výherce bude informován o dalším postupu, zejména o způsobu předání výhry.

Pokud výherce nebude do 10 pracovních dnů od data vyzvání reagovat na e-mailové oznámení o výhře, výhra propadá bez náhrady organizátorovi. Pokud výherce zaslanou výhru nepřevezme či nebude možné výhru doručit, propadá taková výhra bez náhrady ve prospěch organizátora.

7. Zpracování osobních údajů

Účastí v této soutěži souhlasí účastník s tím, aby všechny jím poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány organizátorem, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem vyhodnocení a realizace této soutěže i pro další obchodní a marketingové účely organizátora.

Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že je organizátor soutěže oprávněn bezplatně užít v médiích jím uvedené jméno, příjmení a všechny organizátorem pořízené fotografie, audio a video nahrávky účastníka, které organizátor získá v souvislosti s organizováním a vyhodnocením soutěže a prezentací výherců, pro reklamní účely ve prospěch organizátora.

8. Závěrečná ustanovení

Účastí v této soutěži účastník projevuje svůj souhlas s těmito pravidly. Při nesplnění či porušení soutěžních podmínek bude účastník ze soutěže bez náhrady vyloučen. Stejně tak bude účastník vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla soutěžícímu k získání výhry.

Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně a zveřejněno na internetových stránkách organizátora.

Organizátor není zodpovědný za případné škody, které by účastníkům soutěže mohly vzniknout v souvislosti s účastí v soutěži.