Avízo Bazar

„Tipněte si, kde se vyrábí dětské plenkové kalhotky zn. Bambo?“

Z přesných tipů vylosujeme na AVÍZO BAZARu 27.4.2014 výherce hlavní ceny „Dětské univerzální plenkové kalhotky Bambo Nature 4 Maxi + vlhčené ubrousky Bambo Nature + plyšová hračka.“

Cenu věnuje Untraco, v. o. s., Slavíkova 6139/18c, 708 00 Ostrava – Poruba, web: www.abena.cz, e-mail: abena@untraco.cz

soutez soutez

Pravidla „Dubnové tipovací soutěže“ a „Tomboly“ (dále jen „pravidla”)

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Pavel Křimský, Jiskřiček 9, Ostrava – Zábřeh, IČ: 66694001 a Michal Pospíšil, Záhumení 815, Vřesina, IČ: 64995895 (dále jen „organizátor”).

2. Termín a místo konání soutěže a tomboly

Dubnová tipovací soutěž probíhá v termínu od 22.4.2014 do 26.4.2014 na www.avizobazar.cz a AVÍZO BAZARu dne 27.4.2014 na Černé louce.

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „účastník”).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a všech ostatních na soutěži spolupracujících subjektů, jakož i osoby jim blízké dle § 116 občanského zákoníku.

4. Podmínky vstupu do soutěže a principy soutěže

Účastník se do soutěže může zapojit zasláním svého tipu do 26.4.2014 na mirka.k@avizobazar.cz, do předmětu napsat dubnová tipovací soutěž nebo osobně na AVÍZO BAZARU dne 27.4.2014 na Černé louce vyplněním svého tipu „Tipněte si kde se vyrábí dětské plenkové kalhotky zn. Bambo?“ a kontaktních údajů.

5. Výherci a ceny

Z přesných tipů vylosujeme na AVÍZO BAZARu 27.4. výherce hlavní ceny, výherce bude zveřejněn na www.avizobazar.cz a bude kontaktován. Hlavní cenou tipovací soutěže jsou „Dětské univerzální plenkové kalhotky Bambo Nature 4 Maxi + vlhčené ubrousky Bambo Nature + plyšová hračka.“

Do tomboly budou zařazeny všechny tipovací lístky vyplněné v den konání AVÍZO BAZARu na Černé louce a také všechny tipovací lístky vyplněné na našem webu.

Tombola bude losována v průběhu AVÍZO BAZARu 27.4.2014.

Ceny do tomboly věnují partneři AVÍZO BAZARu.

BOSPOR spol. s r.o. – volné vstupy do AQUACENTRUM Bohumín a ADVENTURE GOLF Bohumín, AVÍZO BAZAR – volné vstupy na AVÍZO mini BAZAR v Ostravě a Frýdku-Místku, káva od Laura Coffe, dárkové poukazy od Jazykové školy Hellou, volné vstupy do dětského centra Fun Golf, čepičky od Dariny Revayové, křížovky od vydavatelství Turpress, zboží od Petry Pokorné, hračky od Lenky Horákové a Petry Lukácsové, Ekolína, Mgr. Romana Chumchalová, Krevní centrum Ostrava-Poruba a další drobné dárkové předměty.

Výhry budou předány na AVÍZO BAZARu dne 27.4.2014 nebo na plánovaných AVÍZO mini BAZARech v Ostravě a Frýdku-Místku nejpozději do 1.6.2014. Výhry nebudou zasílány poštou.

V případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, výhra se nepředá. Specificky pak nebudou ceny předány například těm účastníkům, kteří vytvoří na svou osobu více než jednu registraci do soutěže.

Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti či jiné náhrady.

6. Oznámení o výhře a doručení výhry

Oznámení o výhře bude výhercům zasláno nejpozději do 10 pracovních dnů od termínu ukončení soutěže. Výherce bude informován o dalším postupu, zejména o způsobu předání výhry.

Pokud výherce nebude do 10 pracovních dnů od data vyzvání reagovat na e-mailové oznámení o výhře, výhra propadá bez náhrady organizátorovi. Pokud výherce zaslanou výhru nepřevezme či nebude možné výhru doručit, propadá taková výhra bez náhrady ve prospěch organizátora.

7. Zpracování osobních údajů

Účastí v této soutěži souhlasí účastník s tím, aby všechny jím poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány organizátorem, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem vyhodnocení a realizace této soutěže i pro další obchodní a marketingové účely organizátora.

Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že je organizátor soutěže oprávněn bezplatně užít v médiích jím uvedené jméno, příjmení a všechny organizátorem pořízené fotografie, audio a video nahrávky účastníka, které organizátor získá v souvislosti s organizováním a vyhodnocením soutěže a prezentací výherců, pro reklamní účely ve prospěch organizátora.

8. Závěrečná ustanovení

Účastí v této soutěži účastník projevuje svůj souhlas s těmito pravidly. Při nesplnění či porušení soutěžních podmínek bude účastník ze soutěže bez náhrady vyloučen. Stejně tak bude účastník vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla soutěžícímu k získání výhry.

Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně a zveřejněno na internetových stránkách organizátora.

Organizátor není zodpovědný za případné škody, které by účastníkům soutěže mohly vzniknout v souvislosti s účastí v soutěži.