Avízo Bazar

Vyhlášení dubnové tipovací soutěže „Kolik lidí navštíví AVÍZO BAZAR dne 28.4.2013 na Černé louce?“

Výhercem dortu dle vlastního výběru od Jedlé dekorace Gorolová v hodnotě 1.000 Kč se stává paní Lucie Kročková, která se tipem 1.058 nejvíce přiblížila skutečnosti 1.051 návštěvníků. Gratulujeme a ať chutná :-).

soutez

Pravidla „Dubnové tipovací soutěže“ a „Tomboly“ (dále jen „pravidla”)

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost AVÍZO, a.s., Slavíkova 6142, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 25385232, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1769 (dále jen „organizátor”).

2. Termín a místo konání soutěže a tomboly

Dubnová tipovací soutěž probíhá v termínu od 1.4.2013 do 27.4.2013 na www.avizo.cz, www.avizobazar.cz a AVÍZO BAZARU dne 28.4.2013 na Černé louce.

Tombola bude losována dne 28.4.2013 na AVÍZO BAZARU na Černé louce od 9:30 do 10:00 hod. a od 11:00 do 11:30 hod.

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „účastník”).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a všech ostatních na soutěži spolupracujících subjektů, jakož i osoby jim blízké dle § 116 občanského zákoníku.

4. Podmínky vstupu do soutěže a principy soutěže Účastník se do soutěže může zapojit na webových stránkách www.avizo.cz, www.avizobazar.cz nebo osobně na AVÍZO BAZARU dne 28.4.2013 na Černé louce vyplněním svého tipu „Kolik lidí navštíví AVÍZO BAZAR dne 28.4.2013 na Černé louce?“ a kontaktních údajů.

5. Výherci a ceny

Tipovací soutěž s nejpřesnějším tipem bude vyhodnocena dne 29.4.2013 a vyhlášena dne 30.4.2013, výherce bude zveřejněn na www.avizobazar.cz a bude kontaktován. Cenu do tipovací soutěže „Dort dle vlastního výběru“ v hodnotě 1000 Kč věnovala firma Jedlé dekorace Gorolová.

Do tomboly budou zařazeny všechny tipovací lístky vyplněné v den konání AVÍZO BAZARU na Černé louce a také všechny tipovací lístky vyplněné na našem webu.

Tombola bude losována v 9:30 – 10:00 hod. a 11:00 – 11:30 hod.

Ceny do tomboly věnují partneři AVÍZO BAZARU.

Knihy internetového knihkupectví Eruditus, volné vstupy do Cinestaru a na AVÍZO mini BAZAR od AVÍZO a.s., příměstský tábor s výukou jízdy na koni, příměstský tábor Rozjeď se, kávy Alberto, dárkové poukazy od Jazykové školy Hellou, značková vína od společnosti Nová vína, dětské polštáře od Jany Šulákové, volné vstupy do dětského centra Fun Golf, volné vstupy od firmy SAREZA, volné vstupy na krytý bazén Olešná, Hra a kniha od Helen Doron Ostava, dárkový poukaz a zboží od Korálkový obchůdek Š&P, čepičky od Dariny Revayové, dětské zboží od Lenky Horákové, zboží od Petry Pokorné, křížovky od vydavatelství Turpress, další drobné dárkové předměty.

Výhry budou předány na AVÍZO BAZARu dne 28.4.2013 nebo v sídle AVÍZO a.s., Slavíkova 6142, Ostrava – Poruba nejpozději do 15.5.2013. Výhry nebudou zasílány poštou.

V případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, výhra se nepředá. Specificky pak nebudou ceny předány například těm účastníkům, kteří vytvoří na svou osobu více než jednu registraci do soutěže.

Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti či jiné náhrady.

6. Oznámení o výhře a doručení výhry

Oznámení o výhře bude výhercům zasláno nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu ukončení soutěže. Výherce bude informován o dalším postupu, zejména o způsobu předání výhry.

Pokud výherce nebude do 10 pracovních dnů od data vyzvání reagovat na e-mailové oznámení o výhře, výhra propadá bez náhrady organizátorovi. Pokud výherce zaslanou výhru nepřevezme či nebude možné výhru doručit, propadá taková výhra bez náhrady ve prospěch organizátora.

7. Zpracování osobních údajů

Účastí v této soutěži souhlasí účastník s tím, aby všechny jím poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány organizátorem, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem vyhodnocení a realizace této soutěže i pro další obchodní a marketingové účely organizátora.

Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že je organizátor soutěže oprávněn bezplatně užít v médiích jím uvedené jméno, příjmení a všechny organizátorem pořízené fotografie, audio a video nahrávky účastníka, které organizátor získá v souvislosti s organizováním a vyhodnocením soutěže a prezentací výherců, pro reklamní účely ve prospěch organizátora.

8. Závěrečná ustanovení

Účastí v této soutěži účastník projevuje svůj souhlas s těmito pravidly. Při nesplnění či porušení soutěžních podmínek bude účastník ze soutěže bez náhrady vyloučen. Stejně tak bude účastník vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla soutěžícímu k získání výhry.

Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně a zveřejněno na internetových stránkách organizátora.

Organizátor není zodpovědný za případné škody, které by účastníkům soutěže mohly vzniknout v souvislosti s účastí v soutěži.